طپش قلم

 ? اميد، ساحل درياي زندگي است.

 ?اگر سازنده زندگي نباشي، بازيچه آن مي شوي!

 ?اگر از بدكاران مي نالي، به اصلاح خود بپرداز تا مطمئن باشي كه يكي از بدها را كم كردی!

***

دو کلمه حرف حساب

 دنیا: مالک دنیا باشید نه مملوک آن. بعد از موت، خداوند انسان را مالک آسمان و زمین می کند. انسان قبل از موت مملوک است. مرحوم اسماعیل دولابی

 

 دهن آلوده: الهی دهن آلوده را با کتابت چه کار؟ که «لا یمسه الا المطهرون»!

 وای برآن مرشدی که دهنش پلید ات؛ چه آن نارشید خود شیطان مرید است؛ اگر در آشکار بر یزید است در پنهان با یزید. آیت الله حسن زاده آملی

 

 

تهیه شده در گروه اینترنتی انتظار یار

 


دسته ها :
دوشنبه 23 5 1385 19:29
X